Posts Tagged :

ایده محتوا

جریان محتوا – قسمت سوم: پایبندی به اصول

1800 1198 سید جواد موسوی

در آخرین قسمت از سری مطالب مربوط به جریان محتوا به نکاتی میپردازیم که در طراحی جریان محتوا باید مورد توجه قرار گیرند. موبایل یکی از مواردی که هنگام آزمون و خطا برای رسیدن به…

جریان محتوا – قسمت دوم : از مجله و روزنامه یاد بگیریم

1280 853 سید جواد موسوی

برنامه نشر محتوا حال که به اندازه کافی ایده برای تولید محتوا دارید، باید به ارزیابی و رتبه بندی آنها به ایده های کوچک، متوسط و بزرگ بپردازید. برای این کار پس از تهیه لیست…

ایده پردازی برای محتوا – قسمت پنجم

1280 853 سید جواد موسوی

در آخرین بخش از مطلب ایده پردازی برای تولید محتوا به مابقی مراحل طوفان فکری میپردازیم. ۶- محتوای همیشه سبز و به مهمترین بخش میرسیم : محتوای همیشه سبز. محتوایی که شما بیشترین تلاش را…

جریان محتوا – قسمت اول : چگونه مانند موسیقی، محتوا را بنوازیم

1280 853 سید جواد موسوی

تولید محتوا به نحو چشمگیری در حال رشد است و مرز سرریز شدن از توان مصرف مخاطبها را نیز گذرانده است. در این وضعیت چگونه میتوان انتظار مصرف محتوای خود را داشته باشیم. راه حل…

ایده پردازی برای محتوا – قسمت چهارم

1280 853 سید جواد موسوی

در ادامه مطلب چگونگی ایده پردازی برای محتوا، در این قسمت به موارد دیگری از چگونگی برگزاری طوفان فکری میپردازیم. ۴- عبارات معنایی جهان بازاریابی لبریز از بحث درباره جستجوی بر اساس ماهیت و ارتباط…

ایده پردازی برای محتوا – قسمت سوم

1280 853 سید جواد موسوی

در ادامه مطلب چگونگی ایده پردازی برای محتوا، در این قسمت به موضوع طوفان فکری میپردازیم. ایده این است که شما هر طوفان مغزی را به هشت بخش تشکیل دهنده تقسیم کنید. اجازه دهید هر…

ایده پردازی برای محتوا – قسمت دوم

1280 853 سید جواد موسوی

قسمت قبل به این رسیدیم که ایده پردازی برای محتوا یک اتفاق آنی نیست بلکه یک فرآیند مستمر است. در این قسمت به زمینه های لازم برای ایده پردازی محتوا خواهیم پرداخت : محیط “کجا”…

ایده پردازی برای محتوا – قسمت اول

750 500 سید جواد موسوی

“ایده مانند خرگوش است. یک جفت از آن را می‌گیرید و یاد می‌گیرید چگونه با آن کنار بیایید، و تا چشم به هم بزنید، دوجین از آن‌ها را خواهید داشت.” جان اشتاین بک جان اشتاین…